user:   password:    

Don't have account yet? Register now! Sprawd藕 inne metody logowania

pl  en  de  fr  


  
Urz膮d Miejski w 艁owiczu > Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe
Szybkie menu: General description | Required Documents | Method of delivery of documents | Legal basis | Fees | Contact | EForms | Printable Forms

General description

Dodatek mieszkaniowy przys艂uguje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkaj膮cym w lokalach mieszkalnych, do kt贸rych przys艂uguje im sp贸艂dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmuj膮cym lokale mieszkalne w budynkach stanowi膮cych ich w艂asno艣膰 i w艂a艣cicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom maj膮cym tytu艂 prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosz膮cym wydatki zwi膮zane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmuj膮cym lokal mieszkalny bez tytu艂u prawnego, oczekuj膮cym na przys艂uguj膮cy im lokal zamienny lub socjalny.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzale偶nione jest od spe艂nienia okre艣lonych warunk贸w zawartych
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z p贸藕n.zm.).
Podstawowymi kryteriami od kt贸rych zale偶y przyznanie dodatku mieszkaniowego, jest posiadanie tytu艂u prawnego, wysoko艣膰 dochodu przypadaj膮cego na jedn膮 osob臋 w gospodarstwie domowym oraz powierzchnia u偶ytkowa lokalu w przeliczeniu na liczb臋 cz艂onk贸w tego gospodarstwa.
Termin odpowiedzi: do 1 miesi膮ca
Tryb odwo艂awczy: odwo艂anie od decyzji nale偶y wnie艣膰 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego
w Skierniewicach, za po艣rednictwem Burmistrza Miasta 艁owicza, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ta us艂uga wymaga podpisu elektronicznego
Za pomoc膮 klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.
  
Required Documents
 • potwierdzony przez zarz膮dc臋 domu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • deklaracja o dochodach uzyskanych w okresie 3. pe艂nych miesi臋cy kalendarzowych poprzedzaj膮cych dat臋 z艂o偶enia wniosku
 • dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do zajmowania mieszkania (akt w艂asno艣ci, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego,
 • za艣wiadczenie o wysoko艣ci dochodu uzyskanego we wskazanym w deklaracji o dochodach okresie
 • za艣wiadczenie z Powiatowego Urz臋du Pracy potwierdzaj膮ce fakt zarejestrowania w okresie wskazanym w deklaracji oraz wysoko艣膰 wyp艂aconych 艣wiadcze艅,
 • 3 ostatnie odcinki renty lub emerytury, b膮d藕 za艣wiadczenie organu emerytalnego lub rentowego,
 • za艣wiadczenie potwierdzaj膮cej wysoko艣膰 pobieranego zasi艂ku rodzinnego
 • za艣wiadczenie o wysoko艣ci dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (doch贸d ustala si臋 na podstawie powierzchni grunt贸w w hektarach przeliczeniowych i przeci臋tnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, og艂aszanego przez Prezesa GUS),
 • ostatni rachunek za energi臋 elektryczn膮,
 • ostatni膮 decyzj臋 przyznaj膮c膮 dodatek mieszkaniowy.
  
Method of delivery of documents

Dostarczenie: osobi艣cie 鈥 Urz膮d Miejski w 艁owiczu Wydzia艂 Spraw Lokalowych i Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Urz臋du Miejskiego w 艁owiczu, Stary Rynek 1, bud. B, pok. Nr 21

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie mo偶e by膰 z艂o偶ony drog膮 elektroniczn膮, gdy偶 wi臋kszo艣膰 danych z wniosku musi by膰 potwierdzona przez zarz膮dc臋 domu. Potwierdzenie musi by膰 w formie podpisu i ewentualnie piecz臋ci zarz膮dcy na wniosku. W momencie sk艂adania聽dokument贸w o przyznanie dodatku mieszkaniowego wnioskodawca musi okaza膰 za艣wiadczenia potwierdzaj膮ce wysoko艣膰 dochod贸w wykazanych w deklaracji w celu ich wst臋pnej weryfikacji przez urz臋dnika.


Odbi贸r: osobi艣cie w Urz臋dzie Miejskim w 艁owiczu Wydzia艂 Spraw Lokalowych i Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Urz臋du Miejskiego w 艁owiczu, Stary Rynek 1, bud. B, pok. Nr 21 lub przes艂anie drog膮 pocztow膮, lub przez go艅ca

  
Legal basis
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z p贸藕n.zm.)
 • rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatk贸w mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817)
 • rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu 艣rodowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz o艣wiadczenia o stanie maj膮tkowym wnioskodawcy i innych cz艂onk贸w gospodarstwa domowego, a tak偶e wzoru legitymacji pracownika upowa偶nionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. Nr 156, poz.1828)
  
Fees

Bez op艂at

  
Contact

Urz膮d Miejski w 艁owiczu,
99-400 艁owicz, Stary Rynek 1

Tel. 46 830 91 51; 46 830 91 52;
fax 46 830 91 60;
e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl
Wydzia艂 Spraw Lokalowych i Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, bud. B, pok. Nr 21
Anna Szyma艅ska,聽聽聽聽 tel. 46 830 91 29, e-mail anna.szymanska@um.lowicz.pl
Ma艂gorzata P艂贸zka,聽 tel. 46 830 91 20, e-mail malgorzata.plozka@um.lowicz.pl

  
EForms


  
Printable Forms


  


baner
Witryna u偶ywa plik贸w ciasteczek (cookies) wy艂膮cznie do przechowywania identyfikatora sesji. Je偶eli nie wyra偶aj膮 Pa艅stwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wy艂膮czy膰 ich obs艂ug臋 w przegl膮darce internetowej.