Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową biało-czarną  
       
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się! Sprawdź inne metody logowania

Zmień język na pl  Zmień język na en  Zmień język na de  Zmień język na fr  
  
Urząd Miejski w Łowiczu > Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe
Szybkie menu: Ogólny opis | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Sposób dostarczania dokumentów | Opłaty | Dane kontaktowe | Formularze elektroniczne | Formularze do druku

Ogólny opis

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia określonych warunków zawartych
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z późn.zm.).
Podstawowymi kryteriami od których zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego, jest posiadanie tytułu prawnego, wysokość dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym oraz powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków tego gospodarstwa.
Termin odpowiedzi: do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego
Za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.
  
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. Nr 156, poz.1828)
   
  
Wymagane dokumenty
 • potwierdzony przez zarządcę domu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • deklaracja o dochodach uzyskanych w okresie 3. pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania mieszkania (akt własności, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego we wskazanym w deklaracji o dochodach okresie
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania w okresie wskazanym w deklaracji oraz wysokość wypłaconych świadczeń,
 • 3 ostatnie odcinki renty lub emerytury, bądź zaświadczenie organu emerytalnego lub rentowego,
 • zaświadczenie potwierdzającej wysokość pobieranego zasiłku rodzinnego
 • zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (dochód ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS),
 • ostatni rachunek za energię elektryczną,
 • ostatnią decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy.
   
  
Sposób dostarczania dokumentów

Dostarczenie: osobiście – Urząd Miejski w Łowiczu Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, bud. B, pok. Nr 21

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może być złożony drogą elektroniczną, gdyż większość danych z wniosku musi być potwierdzona przez zarządcę domu. Potwierdzenie musi być w formie podpisu i ewentualnie pieczęci zarządcy na wniosku. W momencie składania dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego wnioskodawca musi okazać zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji w celu ich wstępnej weryfikacji przez urzędnika.


Odbiór: osobiście w Urzędzie Miejskim w Łowiczu Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, bud. B, pok. Nr 21 lub przesłanie drogą pocztową, lub przez gońca
 

  
Opłaty

Bez opłat

  
Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Łowiczu,
99-400 Łowicz, Stary Rynek 1

Tel. 46 830 91 51; 46 830 91 52;
fax 46 830 91 60;
e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl
Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej, bud. B, pok. Nr 21
Anna Szymańska,     tel. 46 830 91 29, e-mail anna.szymanska@um.lowicz.pl
Małgorzata Płózka,  tel. 46 830 91 20, e-mail malgorzata.plozka@um.lowicz.pl
 

  
Formularze elektroniczne


  
Formularze do druku


  


baner reklamowy lub informacyjny
Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.